DordrechtDordrechtHellevoetsluis Ma - Vr : Kantooruren W. Paret | 06 83 90 90 49 L. Birol | 06 14 96 10 26 Ma - Vr : Kantooruren W. Paret | 06 83 90 90 49 L. Birol | 06 14 96 10 26
info@mijnbeleggingscoach.nl
Nummer #1
in Nederland
Ervaring
200 Jaar
Vertrouwd door
2,000+ Klanten
Maak een Afspraak

Schommelingen op de beurs

Gerhard Augustinus

Ups en downs horen bij beleggen. De laatste weken bewegen de koersen van aandelen en obligaties sterker dan normaal. Als belegger zie je deze ontwikkelingen direct terug in het rendement van je portefeuille.

De effectenbeurzen zijn beleggers in 2022 vooralsnog niet gunstig gezind. Door het negatieve beurssentiment en de angst voor een naderende recessie staan bijna alle grote beursindices wereldwijd in het rood.

Technologie moet flinke veer laten

De koersen van aandelen wereldwijd zijn sinds het begin van dit jaar gemiddeld met 8% gedaald. Het maakt echter wel verschil welke aandelen je hebt. Zo weet in Amerika de op de oude industrie georiënteerde Dow Jones het verlies te beperken tot slechts zo’n 3% terwijl de technologie-zware Nasdaq een flinke veer moet laten en meer dan 15% lager noteert.

De duurder geprijsde groeiaandelen die de markt in de voorbije jaren aan nieuwe records hebben geholpen, staan onder verkoopdruk, waarbij de meest speculatieve en verlieslatende bedrijven een val van grote hoogte maakten.

Zelfs obligaties ontkomen niet aan het negatieve sentiment. Europese obligaties staan dit jaar ruim 8% in de min.

Deze ontwikkeling kan niet losgezien worden van het rendement van meer dan 25% op aandelen in het topjaar 2021. Bekijken we het rendement over twee jaar, dan zien we nog altijd een plus van 14%.

Wat opvalt in de afgelopen weken, zijn de sterke schommelingen van dag tot dag. De koersen bewegen scherp naar beneden, maar ook naar boven.

Waardoor komt het dat de beurskoersen zo schommelen?

Verschillende ontwikkelingen komen samen. Hoge inflatie en oplopende rentes zijn de voornaamste factoren die de zorgen over de economische groei voeden. Ook de impact van de oorlog in Oekraïne, de lockdowns in China en de westerse sancties tegen Rusland spelen een rol.

Is er een recessie op komst? Het ligt in de lijn der verwachting dat de hoge inflatie in de komende maanden de consumptieve bestedingen gaat drukken. Dit remt de economische groei. Ondanks zorgen over de groei zien centrale banken zich gedwongen de rente te verhogen om de inflatie naar beneden te brengen. De vraag is of een recessie vermeden kan worden. Deze onzekerheid maakt beleggers terughoudend.

Tegelijkertijd staan tegenover de tegenvallende ontwikkelingen ook meevallers, zoals de heropening van de economieën, opleving van de dienstensector, loongroei, compenserende maatregelen van overheden en gemiddeld genomen hogere financiële buffers bij consumenten en bedrijven. Beursgenoteerde bedrijven hebben in het eerste kwartaal van dit jaar overwegend goede winst- en omzetcijfers gepresenteerd.

Wat kunnen we de komende tijd verwachten?

We verwachten dat het onrustig blijft op de beurs vanwege de onzekere economische ontwikkelingen. Koersen zullen sterk blijven schommelen, zowel naar boven als naar beneden. De hoge inflatie, hogere rentes en afnemende groei zijn voor een deel al in de koersen verwerkt.

Of de trend dalend blijft of dat de koersen zich herstellen, hangt onder andere af van het verloop van de oorlog, de inflatie, of er een recessie komt en de reactie van centrale bankiers en overheden.

Het is belangrijk om te blijven focussen op de lange termijn. Dat financiële markten van tijd tot tijd te maken krijgen met onzekerheid, is niet nieuw. Uiteindelijk is de looptijd van je beleggingen meer bepalend voor de vermogensopbouw op de lange termijn dan de timing van de markt. Een goed gespreide portefeuille biedt demping in het geval van onrust.

Beleggen is vermogen opbouwen, niet snel rijk worden

Wat kun je dan als belegger doen om een moeilijke beursperiode door te komen? Allereerst moet er het besef zijn dat een belegger een belegger is en geen speculant. Beleggen is vermogensopbouw voor de lange termijn en niet iets waarvan je geacht wordt snel rijk te worden. Perioden van voor- en tegenspoed zijn hierbij onvermijdelijk.

Een gedegen langetermijnplan dat kan dienen als kompas tijdens moeilijke tijden kan beleggers houvast bieden om turbulente perioden in het juiste perspectief te plaatsen en onnodige veranderingen in de portefeuille door te voeren.

Timen leidt bijna altijd tot teleurstelling

Het proberen te timen van de markt is namelijk ook een vaardigheid die veel beleggers menen te bezitten, maar die vaak tot grote teleurstellingen leidt.

Het verkopen in perioden van depressie en paniek is ook een vorm van markt timing. Wanneer er echter geen fundamentele veranderingen zijn in het bedrijf waarvan een belegger aandeelhouder is en de intrinsieke waarde van het aandeel de beurskoers overstijgt, dan is er geen directe noodzaak om te handelen.

Nu de vruchten plukken voor de lange termijn

Een verkoopgolf biedt ook mogelijkheden de portefeuille verder te spreiden om deze zo weerbaarder te maken. Zo kan een belegger, wanneer hij zijn hoofd koel houdt, marktturbulentie in zijn voordeel laten werken om hier op lange termijn de vruchten van te plukken. De adviseurs van MijnBeleggingscoach.nl staan u graag bij om te komen tot een goed gespreide portefeuille.

 

Aan de door ons opgestelde informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend.

Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van deze informatie blijven volledig voor uw eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

U bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen. Indien een lezer besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan tot gevolg hebben dat koersverliezen resteren.

Leave a Reply